Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Specjalista w Instytucie Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
specjalisty w Instytucie Biologii Eksperymentalnej
na Wydziale Nauk Biologicznych

Główne obowiązki:

 • obsługa programu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) dla kierunku i specjalności genetyka i biologia eksperymentalna, w tym tworzenie kompletnej i aktualnej oferty dydaktycznej na dany rok akademicki na podstawie programów kształcenia oraz zapotrzebowania w wyznaczonych terminach, nadzór nad katalogami przedmiotów (korekty, uzupełnienia przedmiotów, sylabusów, grup przedmiotów, cykli przedmiotów, koordynatorzy), prowadzenie grup zajęciowych (liczebności, składy, zmiany w składach i podpięcia pod zajęcia), przygotowanie obsady zajęć dydaktycznych (prowadzący, godziny, pensum), aktualizacja wszelkich danych w systemie USOS
 • organizacja i nadzór nad zapisami studentów na przedmioty do wyboru w ramach danej specjalności lub kierunku studiów
 • układanie planu zajęć dla studentów
 • okresowa pomoc w przygotowywaniu materiałów i sal do ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych
 • biegła obsługa komputera – pakietu MS OFFICE
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

Wymagania pożądane:

 • biegła znajomość obsługi programu USOS
 • dobra organizacja pracy
 • wysoki poziom zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • odpowiedzialność, rzetelność, pracowitość i zaangażowanie
 • znajomość języka angielskiego
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym lub biologicznym
 • umiejętność pracy w sposób jałowy
 • uprawnienia do obsługi autoklawów

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 9 stycznia 2017 r.  na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Specjalista w Instytucie Biologii Eksperymentalnej”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dodane przez: Michał Raińczuk

4 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Sty 2017