Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Lektor w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – zastępstwo

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie na zastępstwo 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Ogłoszenie ważne do 27.01. 2017 r.

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie na zastępstwo 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Ogłoszenie ważne do 27.01.2017 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27.07.2005 roku (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

I. Podjęcie pracy na zastępstwo przewidziane jest od 22.02.2017 r. do 31.07.2017 r.

II. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

  • posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej,
  • co najmniej 2-letni staż dydaktyczny w szkole lub uczelni wyższej,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
  • doświadczenia organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej.

III. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia angielska,
  • opis dorobku dydaktycznego,
  • opis doświadczeń organizacyjnych,
  • pozytywna opinia dotychczasowego przełożonego.

IV. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl do dnia 27.01.2017 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS).

V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.02.2017 r.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dodane przez: Andrzej Ścięgosz

9 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 9 Sty 2017