Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Elżbiety Szyszlak

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych informuje, iż w dniu 1 marca 2016 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Elżbiety Szyszlak

dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Szyszlak:

  • 1 marca 2016 r. – wniosek dr Elżbiety Szyszlak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 15 kwietnia 2016 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji
  • 10 maja 2016 r. – decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
  • 24 maja 2016 r. – data wpływu ww. decyzji do Wydziału Nauk Społecznych UWr
  • 24 maja 2016 r. – poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii
  • 8 lipca 2016 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
  •  29 września 2016 r. – zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
  • 14 października 2016 r. – uchwała Rady IPOl UWr – nadanie stopnia dr hab.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

10 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 10 Sty 2017