Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Marty Makuch

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego

dr Marty Makuch

dziedzina – nauki społeczne
dyscyplina – nauki o polityce

Harmonogram postępowania habilitacyjnego
dr Marty Makuch
7 marca 2016 r. – Wniosek dr Marty Makuch do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego
11 marca 2016 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji
5 kwietnia 2016 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
19 kwietnia 2016 r. – data wpływu ww. decyzji do Instytutu Politologii UWr
21 kwietnia 2016 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii
2 czerwca 2016 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
14 września 2016 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
14 października 2016 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii UWr.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

10 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 10 Sty 2017