Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone postępowanie habilitacyjne dra Jacka Uglika

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania dra Jacka Uglika

dziedzina nauki humanistyczne

dyscyplina filozofia

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Jacka Uglika
9 maja 2016 r. – Wniosek dr Jacka Uglika do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego
20 maja 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji
7 czerwca 2016 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
20 czerwca 2016 r. – data wpływu ww. decyzji do Wydziału Nauk Społecznych UWr
21 czerwca 2016 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii
7 sierpnia 2016 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
22 września 2016 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
28 października 2016 r. – Uchwała Rady WNS UWr. – nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

10 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 10 Sty 2017