Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Turowskiego

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Mariusza Turowskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Mariusza Turowskiego

24 marca 2016 r. – Wniosek dr Mariusza Turowskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego
22 kwietnia 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji
10 maja 2016 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
20 maja 2016 r. – data wpływu ww. decyzji do Wydziału Nauk Społecznych UWr
23 maja 2016 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii
4 lipca 2016 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
22 września 2016 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
23 września 2016 r. – Uchwała Rady WNS UWr. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

10 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 10 Sty 2017