Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Technik-Elektronik w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
Technik-Elektronik
w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
Technik-Elektronik
w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Główne obowiązki:

 • zapewnienie ciągłości sprawnego działania aparatury wysoko-próżniowej (w-p)
  w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej (ZSE)
 • projektowanie, montaż, uruchamianie, testowanie prostych obwodów elektronicznych (do ok. 200 elementów)
 • wdrażanie nowych rozwiązań pomiarowych, elektronicznych
 • wykonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu elektronicznego oraz aparatury w-p
 • diagnozowanie awarii sprzętu elektronicznego współdziałającego z aparaturą w-p
 • prowadzenie ewidencji sprzętu będącego na wyposażeniu ZSE
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych
 • prowadzenie zamówień elektronicznego sprzętu użytkowego, pomiarowego oraz części elektronicznych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne specjalistyczne
 • praktyczna znajomość budowy, montażu i uruchamiania układów elektronicznych
 • praktyczna znajomość używania przyrządów pomiarowych, analogowych i cyfrowych
 • dobra znajomość technicznego języka angielskiego

Wymagania pożądane:

 • umiejętność projektowania prostych elementów w programie SolidWorks
 • umiejętność programowania w LabView
 • umiejętność poprawnego wykorzystania ręcznych narzędzi mechanicznych
 • umiejętność współpracy ze studentami
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 31 stycznia 2017 r. na adres: praca@uwr.edu.pl
Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Technik-Elektronik w IFD”

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dodane przez: Marta Bławat

11 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 11 Sty 2017