Strona używa plików cookies więcej

Badania / Doktoranci / Nauka / Pracownicy / Studenci

Nabór wniosków w konkursie „Mobilność Plus”

Dział Badań Naukowych przypomina o trwającym naborze wniosków w piątej edycji programu „Mobilność Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosku udziela pod nr. tel. +48 71 375 22 41 i +48 71 375 22 65 Pan Filip Franczyk. Sprawdzony pod względem poprawności wniosek, podpisany przez Dyrektora Instytutu i Dziekana, należy złożyć w Dziale Badań Naukowych w terminie do dnia 7 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Dodane przez: Filip Franczyk

1 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 6 Mar 2017