Strona używa plików cookies więcej

Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Wrocławskie Centrum Biotechnologii to konsorcjum utworzone w listopadzie 2013 roku przez Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu, trzy Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Biologii i Hodowli Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Żywności  oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Liderem WCB jest Uniwersytet Wrocławski.

Wrocławskie Centrum Biotechnologii w maju 2014 roku otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk biologicznych, rolniczych i nauk o Ziemi na lata 2014–2019. Zob. więcej

know logo

Uzyskanie statusu KNOW umożliwi Wrocławskiemu Centrum Biotechnologii rozwój w zakresie już prowadzonych badań oraz podejmowanie nowych wyzwań. Prace prowadzone będą nad badaniem molekularnych mechanizmów patogenezy i markerów wybranych chorób; konstrukcją nowych systemów diagnostycznych; projektowaniem, syntezą i wstępnym badaniem biologicznym potencjalnych leków; wykorzystaniem substratów odnawialnych pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego w produkcji biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych; konstrukcją form transportowych leków; monitorowaniem łańcucha produkcji żywności; badaniami przesiewowymi, przedklinicznymi i klinicznymi.

W ramach WCB możliwe jest wykonywanie prac dyplomowych związanych z tematyką realizowaną w ramach KNOW pod opieką pracowników naukowych innych jednostek. Studenci i doktoranci mogą brać udział w stażach zagranicznych i wymianie międzynarodowej, co pozwala na zwiększenie atrakcyjności i poziomu kształcenia. WCB podejmie też działania na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej. Doktoranci mają możliwość swobodnego wyboru zajęć prowadzonych w jednostkach tworzących WCB, gdyż wprowadzona została pełna wzajemna uznawalność przedmiotów. Pozwoliło to na otwarcie studiów doktoranckich na specyfikę badań, prowadzonych w ramach KNOW. W planach jest powołanie Rady Programowej Studiów Doktoranckich, złożonej z kierowników i/lub koordynatorów studiów doktoranckich w poszczególnych jednostkach WCB, która kierować będzie kształceniem doktorantów i ich przepływem miedzy poszczególnymi jednostkami. Szczególny nacisk położony zostanie na prowadzenie zajęć dla doktorantów w języku angielskim.

Konsorcjum WCB jest największym, jakie dotychczas otrzymało status KNOW. Jego interdyscyplinarny charakter umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych („od pomysłu do przemysłu“). Partnerzy konsorcjum prowadzą badania naukowe w zakresie biotechnologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i weterynarii oraz nauk o żywności i żywieniu. Specjalizacją są m.in. badania nad żywnością funkcjonalną, innowacyjnymi technologiami oraz naturalnymi biosubstancjami w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, a także badania w zakresie biotechnologii czerwonej (medycznej) i żółtej (żywienie i pasze).

Do największych osiągnięć środowiska naukowo-biznesowego, tworzącego Wrocławskie Centrum Biotechnologii, należą:

  • opracowanie przemysłowej metody otrzymywania kolostryniny z siary owiec i krów (preparat o nazwie handlowej Colostrinin® znalazł zastosowanie w hamowaniu postępów choroby Alzheimera) – prof. dr hab. Antoni Polanowski i prof. dr hab. Tadeusz Wilusz (Wydział Biotechnologii UWr) więcej na ten temat,
  • wynalezienie i wdrożenie do produkcji opatrunku lnianego przyspieszającego gojenie ran przewlekłych – prof. Jan Szopa-Skórkowski z zespołem (Wydział Biotechnologii UWr);
  • opracowanie preparatów fagowych w leczeniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu);
  • projekt „Ovocura” mający na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych – prof. Tadeusz Trziszka z zespołem (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu);
  • robot chirurgiczny da Vinci, który umożliwia wykonywanie precyzyjnych operacji szczególnie w trudno dostępnych miejscach w ciele pacjenta (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy);
  • skonstruowanie urządzenia mikronaczyniowego do badań i symulacji zjawisk zachodzących w szczególności w tkankach nowotworowych (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska);
  • odkrycie prostego ferroelektryka organicznego i ceramicznych pamięci rentgenowskich (Wydział Chemii, UWr);
  • utworzenie Klastra NUTRIBIOMED przy Wrocławskim Parku Technologicznym, obejmującego wysokie technologie w przetwórstwie żywności i procesów biotechnologicznych, nutraceutyków, preparatów biomedycznych; więcej o klastrze NUTRIBIOMED;
  • otrzymanie nowego leku przeciw osteoporozie i zbadanie jego przydatności w badaniach przedklinicznych w ramach badań finansowanych przez EIT+; więcej na ten temat.

Opracowanie technologii pozyskania nowych biosubstancji z jaj i ich zastosowanie w terapii nowotworowej, chorobach neurodegeneracyjnych oraz nadciśnieniu tętniczym to osiągnięcie w skali światowej, które zaskutkowało nawiązaniem współpracy m.in. z uniwersytetami w Tel Avivie, Edmonton, Hannoverze, Lipsku, Pradze, Bolonii, a także z centrum badań INRA we Francji.