Strona używa plików cookies więcej

Rekrutacja

INFORMACJE O OFERCIE I ZASADACH REKRUTACJI NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny), pok. 238
50-137 Wrocław
tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55
fax +48 71 343 67 12
e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

INFORMACJE O OFERCIE I ZASADACH REKRUTACJI NA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office)
pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny), pok. 120
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 28 77
e-mail: international@uwr.edu.pl

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony.

 

Jakie są progi punktowe na dany kierunek?

Na Uniwersytecie Wrocławskim nie ma progów punktowych! Tak – nie ma! Spośród osób, które zadeklarowały chęć podjęcia studiów na danym kierunku, przyjmowane są te osoby, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów. Często też pytacie, ile punktów podczas poprzedniej rekrutacji miała osoba, która dostała się na kierunek jako ostatnia z listy. Możemy odszukać te listy, Wy też możecie, bo często są one publikowane na stronach internetowych wydziałów. Jeśli ktoś bardzo się upiera, wówczas podajemy liczbę osób na jedno miejsce na danym kierunku.

Czy jeśli jeszcze nie zdałem matury (zdaję ją w tym roku), mogę zapisać się na studia na UWr?

Oczywiście, że tak. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do początku lipca (harmonogramy znajdziecie na www.rekrutacja.uni.wroc.pl), więc zaczyna się jeszcze przed terminami matur. Tegoroczni maturzyści mogą zapisać się już teraz i wtedy po maturze system pobierze wyniki z Rejestru Matur (nic nie wpisujecie sami), albo możecie zapisać się w IRCE, znając już wyniki matur (i w tym wypadku również sami nie podajecie wyników, tylko my pobieramy je z Rejestru).
Jeśli macie jakiekolwiek problemy z przejściem przez formularze rejestracyjne w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów IRKA, prosimy kontaktować się z Działem Nauczania tel. 71 375 22 37 lub dzialnauczania@uni.wroc.pl.

Czy jeśli studiuję już na UWr, a teraz chcę wziąć udział w rekrutacji, muszę znów zakładać konto w IRCE i wypełniać formularz?

Tak, zasady rejestracji w Systemie są takie same dla wszystkich. Trzeba założyć konto (konta w IRCE wygaszają się po pół roku) i wypełnić formularze zgłoszeniowe na studia oraz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Jeśli biorę udział w rekrutacji na dwa kierunki, to ile razy wnoszę opłatę rekrutacyjną – raz czy dwa razy?

Opłata rekrutacyjna dotyczy jednego kierunku. Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na dwa kierunki, za każdy z nich musisz zapłacić osobno. Jeśli startujesz na trzy kierunki, wnosisz trzy opłaty rekrutacyjne. W większości wypadków opłata rekrutacyjna za jeden kierunek wynosi 85 zł.

Zrobiłem przelew, a w IRCE wciąż nie został odnotowany. I co teraz?

Spokojnie. Przelew czasem zostaje zaksięgowany dopiero po 5 dniach. Na pewno masz dowód wpłaty, więc wszystko jest udokumentowane.

Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest II i III tura naboru?

Nie, tylko tam, gdzie po I turze zostaną wolne miejsca.

Czy trzeba potwierdzać chęć udziału w II i III turze naboru?

Nie. Kandydaci, którzy w I turze naboru znaleźli się na liście rezerwowej, będą automatycznie brani pod uwagę w II i III turze, o ile do nich dojdzie.

Jeśli w I turze dostanę się na jakieś studia i złożę tam dokumenty, a na swój wymarzony kierunek dostanę się dopiero w II turze, to czy mogę zrezygnować z tego pierwszego?

Tak. W tej sytuacji najlepiej złożyć w odpowiedniej komisji rekrutacyjnej pisemną rezygnację, dzięki czemu zwolni się miejsce dla kogoś z listy rezerwowej.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?

Nie, dokumentów nie trzeba składać osobiście, jednak w przypadku dostarczania ich za pośrednictwem osób trzecich, poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa dojrzałości (lub dyplomu, jeśli kandydujesz na studia II stopnia), dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość. Przesyłka musi dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki.

Czym różni się rekrutacja dodatkowa od II i III tury naboru?

Osobom, które nie zostały przyjęte na studia w rekrutacji (letniej) lub musiały przystąpić do matury w sierpniu, rekrutacja dodatkowa daje możliwość zapisania się na te kierunki, na których zostały wolne miejsca?