Strona używa plików cookies więcej

W mury Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszamy dzieci, młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli. Oferujemy m.in. zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: otwarte popularnonaukowe wykłady organizowane na terenie poszczególnych wydziałów, zamawiane bezpłatne lub płatne wykłady (także organizowane w szkołach), lekcje pokazowe, warsztaty, prezentacje i wycieczki po laboratoriach.

W ofercie znajdują się zajęcia z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych, prawnych i społecznych, humanistycznych oraz filologicznych. Wielką popularnością cieszą się kursy przygotowujące do matury, które są prowadzone przez nauczycieli akademickich i trwają jeden lub dwa semestry.

Młodzież i dzieci mają również okazję wziąć udział w szerokiej ofercie zajęć, jakie nasza uczelnia proponuje w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Pasjonujące zajęcia sprawiają, że młodzi uczestnicy tych zajęć po kilku latach wracają na Uniwersytet Wrocławski już jako studenci.

Szkołom ponadgimnazjalnym z terenu Dolnego Śląska proponujemy dwa rodzaje prezentacji oferty edukacyjnej UWr: prezentację w gmachu głównym uczelni (połączoną ze zwiedzaniem jego zabytkowych pomieszczeń) lub prezentację oferty na terenie danej szkoły.

Fot. woodleywonderworks/Flickr/CC BY 2.0

 
Wykłady i kursy ogólnodostępne
 
M
Muzea uniwersyteckie