Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Kozery

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr  Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – nauki o polityce

Małgorzata Jurkiewicz

postępowanie habilitacyjne dra Artura Pacewicza

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Artura Pacewicza dziedzina – nauki humanistyczne dyscyplina – filozofia

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Włodzimierza Durki

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Włodzimierza Durki dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – socjologia

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Leszka Żuka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Leszka Żuka dziedzina – nauki humanistyczne dyscyplina – filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Leszka Żuka 6 lipca 2016 r. – Wniosek dr Leszka Żuka do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 września 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Aleksandra Czogalli

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Aleksandra Czogalli z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biotechnologia.

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Marka Bodzianego

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Marka Bodzianego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Marka Bodzianego 13 czerwca 2016 r. – Wniosek dr Marka Bodzianego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 września 2016 r. – Rada Wydziału Nauk […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker dziedzina nauki społeczne dyscyplina nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Łakoty-Micker 20 kwietnia 2016 r. – Wniosek dr Małgorzaty Łakoty-Micker do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 13 maja […]