Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone postępowanie habilitacyjne dra Eugeniusza Młyńca

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Eugeniusza Młyńca dziedzina nauki społeczne dyscyplina nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Eugeniusza Młyńca 12 lutego 2016 r. – Wniosek dra Eugeniusza Młyńca do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 11 marca 2016 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Elżbiety Szyszlak

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych informuje, iż w dniu 1 marca 2016 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Elżbiety Szyszlak dziedzina: nauki społeczne dyscyplina: nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Szyszlak: 1 marca 2016 r. – wniosek dr Elżbiety Szyszlak do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 15 […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Marty Makuch

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Marty Makuch dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Marty Makuch 7 marca 2016 r. – Wniosek dr Marty Makuch do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 11 marca 2016 r. – Rada […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone postępowanie habilitacyjne dra Mariusza Turowskiego

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Mariusza Turowskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Mariusza Turowskiego 24 marca 2016 r. – Wniosek dr Mariusza Turowskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 22 kwietnia 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone postępowanie habilitacyjne dra Jacka Uglika

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania dra Jacka Uglika dziedzina nauki humanistyczne dyscyplina filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Jacka Uglika 9 maja 2016 r. – Wniosek dr Jacka Uglika do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 20 maja 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Werner

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła przewód habilitacyjny dr Małgorzaty Werner dziedzina: nauki o Ziemi dyscyplina: geografia specjalność: meteorologia i klimatologia

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Aleksandra Czogalli

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Aleksandra Czogalli z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biotechnologia.

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Marka Bodzianego

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Marka Bodzianego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Marka Bodzianego 13 czerwca 2016 r. – Wniosek dr Marka Bodzianego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 września 2016 r. – Rada Wydziału Nauk […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker dziedzina nauki społeczne dyscyplina nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Łakoty-Micker 20 kwietnia 2016 r. – Wniosek dr Małgorzat Łakoty-Micker do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 13 maja […]