Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Teresa Tomaszewska

postępowanie habilitacyjne dr Arkadiusza Domagały

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Arkadiusza Domagały w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dr Bartosza Smolika

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Bartosza Smolika w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dra Michała Głowali

Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Michała Głowali w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Aurelia Przyborska

Postępowanie habilitacyjne dra Roberta Szmytkie

Centrala Komisja ds Stopni i Tytułu  wszczęła postępowanie habilitacyjne dra Roberta Szmytkie Obszar : nauki przyrodnicze Dziedzina : nauki o Ziemi Dyscyplina : geografia

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dra Marcina Dębickiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Marcina Dębickiego dziedzina nauki: społeczne dyscyplina: socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Marcina Dębickiego 20 lutego 2017 r. – Wniosek dr Marcina Dębickiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 31 marca 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji […]

Damian Grzegorczyk

Postępowanie habilitacyjne dra Rafała Włodarczyka

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Rafała Włodarczyka. Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina pedagogika.

Aurelia Przyborska

Postępowanie habilitacyjne dra Marka Błasia

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dra Marka Błasia w dziedzinie nauk o Ziemi , dyscyplinie geografia.

Teresa Tomaszewska

Zakończone – postępowanie habilitacyjne dra Janusza Łukaszyńskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Janusza Łukaszyńskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie – filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Janusza Łukaszyńskiego 29 września 2016 r. – wniosek dr Janusza Łukaszyńskiego do Centralnej Komisji, wszczęcie postępowania habilitacyjnego 28 października 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – powołanie 3 członków komisji […]

Teresa Tomaszewska

Postępowanie habilitacyjne dra Macieja Kowalewskiego

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Kowalewskiego dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Macieja Kowalewskiego 19 stycznia 2017 r. – Wniosek dr Macieja Kowalewskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 24 lutego 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Kozery

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Kozery dziedzina nauk społecznych dyscyplina nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Łukasza Kozery 27 października 2016 r. – Wniosek dr Łukasza Kozery do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 2 grudnia 2016 r. – Rada Instytutu Politologii Wydziału […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr  Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz 4 listopada 2016 r. – Wniosek dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 2 grudnia 2016 r. – Rada Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Artura Pacewicza

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Artura Pacewicza dziedzina – nauki humanistyczne dyscyplina – filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Artura Pacewicza 1  grudnia 2016 r. – Wniosek dr Aura Pacewicza do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 20 stycznia 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Włodzimierza Durki

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Włodzimierza Durki dziedzina – nauki społeczne dyscyplina – socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Włodzimierza Durki 1  grudnia 2016 r. – Wniosek dr Włodzimierza Durki Pacewicza do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 20 stycznia 2017 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: […]

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Leszka Żuka

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Leszka Żuka dziedzina – nauki humanistyczne dyscyplina – filozofia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Leszka Żuka 6 lipca 2016 r. – Wniosek dr Leszka Żuka do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 września 2016 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dra Aleksandra Czogalli

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Aleksandra Czogalli z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biotechnologia.

Małgorzata Jurkiewicz

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dra Marka Bodzianego

Centralna Komisja ds Stopni Naukowych i Tytułu informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Marka Bodzianego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Marka Bodzianego 13 czerwca 2016 r. – Wniosek dr Marka Bodzianego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 23 września 2016 r. – Rada Wydziału Nauk […]

Małgorzata Jurkiewicz

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker

Centralna Komisja ds Stopni i Tytułów Naukowych informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Łakoty-Micker dziedzina: nauki społeczne dyscyplina: nauki o polityce Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Łakoty-Micker 20 kwietnia 2016 r. – Wniosek dr Małgorzaty Łakoty-Micker do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego 13 maja […]