Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Nina Giemza

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR RENATY SKIBIOR-BŁASZCZYK

Dnia 8 lutego 2017 r. o godz. 11:30 na Wydziale Biotechnologii odbędzie się publiczna obrana rozprawy doktorskiej mgr Renaty Skibior-Błaszczyk pt.: „Poszukiwanie proteaz z istotnych dla funkcjonalności i morfologii roślinnych mitochondriów”

Nina Giemza

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. TOMASZA KOCHAŃCZYKA

Dnia 9 lutego 2017 r. o godz.12.00 na Wydziale Biotechnologii UWr odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Kochańczyka „Charakterystyka biofizyczna i funkcjonalna domeny haczyka cynkowego białka Rad50 i jego homologów”