Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Łukasz Wierszyłło

Wykładowca w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Paweł Uruski

Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Paweł Uruski

Wykładowca w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Asystent sanskrytu, języka hindi i literatury indyjskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sanskrytu, języka hindi i literatury indyjskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Asystent sanskrytu i literatury staroindyjskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sanskrytu i literatury staroindyjskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym.  Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Piśmiennictwa i Filmu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Piśmiennictwa i Filmu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Adiunkt w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Asystent w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej. Termin składania ofert 23 stycznia 2017 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami). Podjęcie pracy przewidziane jest od […]

Nina Giemza

Adiunkt naukowy w Zakładzie Chemii Biologicznej

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko: Adiunkta naukowego w Zakładzie Chemii Biologicznej w ramach projektu OPUS 11- 2016/21/B/NZ1/02847 (Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11). Termin składania ofert 17 lutego 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii

Andrzej Ścięgosz

Lektor w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – zastępstwo

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie na zastępstwo 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Ogłoszenie ważne do 27.01. 2017 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych INE WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ZAKŁADZIE STATYSTYKI I BADAŃ OPERACYJNYCH na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Michał Raińczuk

Specjalista w Instytucie Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Instytucie Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Nauk Biologicznych Główne obowiązki: obsługa programu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) dla kierunku i specjalności genetyka i biologia eksperymentalna, w tym tworzenie kompletnej i aktualnej oferty dydaktycznej na dany rok akademicki na podstawie programów kształcenia oraz zapotrzebowania w wyznaczonych terminach, nadzór nad […]

Michał Raińczuk

Wykładowca w Zakładzie Zarządzania Finansami INE WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 ust. 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr […]

Michał Raińczuk

Adiunkt w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii INE WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłąsza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 ust. 5  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. […]

Michał Raińczuk

Adiunkt w Pracowni Biogeochemii Instytutu Nauk Geologicznych

Z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do Pracowni Biogeochemii ING Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie  Uniwersytetu Wrocławskiego . dziedzina: nauki chemiczne dyscyplina: chemia Zatrudnienie od 1 […]