Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Anna Przygocka

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Termin zgłoszeń upływa 9 czerwca 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Filologii Romańskiej. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Wykładowca w Zakładzie Italianistyki

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Przemysław Kucharczyk

Wykładowca w Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Termin zgłoszeń upływa 16 czerwca 2017 r.

Aleksandra Kowalska

Asystent w Zakładzie Historii Języka Polskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania podań upływa 13.06.2017 r. o godz.12.00.

Aleksandra Kowalska

Asystent w Zakładzie Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania podań upływa: 13.06.2017 r. o godz.12.00.

Aleksandra Kowalska

Asystent w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania podań upływa: 13.06.2017 r. do godz. 12:00.

Paweł Uruski

Profesor zwyczajny w zakładzie Literatury Literatury Niemiec po 1945 roku Instytutu Filologii Germańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Literatury Niemiec po roku 1945 Instytutu Filologii Germańskiej. Dokumenty należy złożyć do 12.06.2017 r. do godziny 12.00.

Paweł Uruski

Profesor zwyczajny w Zakładzie Literatury Austriackiej

Dziekan Wydziału Filologicznego UWr ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Literatury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Paweł Uruski

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Niemiec po roku 1945

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury Niemiec po roku 1945 Instytutu Filologii Germańskiej. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Ireneusz Kuboń

Starszy wykładowca w Zakładzie Glottodydaktyki

Dziekan Wydziału Filologicznego UWr ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Paweł Uruski

Asystent w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w.

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. w Instytucie Filologii Germańskiej. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Aurelia Przyborska

Asystent w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego II

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Aurelia Przyborska

Asystent w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego I

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Aurelia Przyborska

Adiunkt w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Radosława Bykowska

Profesor nadzwyczajny w Ogrodzie Botanicznym

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Ogrodzie Botanicznym. Termin zgłoszeń upływa 26 czerwca 2017 r.

Ireneusz Kuboń

Wykładowca w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Filologii Angielskiej. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Romańskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Romańskiej. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Radosława Bykowska

Adiunkt w Zakładzie Genetyki

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 r.

Radosława Bykowska

Adiunkt w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 r.

Radosława Bykowska

Adiunkt w Zakładzie Biologii Patogenów i Immunologii

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Patogenów i Immunologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Profesor zwyczajny w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Bohemistyki

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej. Termin zgłoszeń upływa 8 czerwca 2017 r.

Anna Przygocka

Asystent w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin składania zgłoszeń do 1 czerwca 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej w Instytucie Muzykologii

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii Historycznej w Instytucie Muzykologii. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 roku.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Muzykologii Systematycznej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowiska adiunkta w Zakładzie Muzykologii Systematycznej. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Ilona Ciechanowska

Adiunkt w Instytucie Matematycznym

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta typu post-doc w Instytucie Matematycznym. Termin zgłoszeń upływa 30 maja 2017 r.

Ilona Ciechanowska

Adiunkt w Instytucie Matematycznym

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłasza konkurs na dwuletnie stanowisko adiunkta typu post-doc w Instytucie Matematycznym. Termin zgłoszeń upływa 30 maja 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Edukacji. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Damian Grzegorczyk

Adiunkt w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego. Termin zgłoszeń upływa 29 maja 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Biologii Człowieka – 3 etaty

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (3 etaty) w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 r.

Marta Filistowicz

Asystent w Katedrze Biologii Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biofizyki II

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki. Termin zgłoszeń upływa 16 czerwca 2017 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biofizyki I

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki. Termin zgłoszeń upływa 16 czerwca 2017 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Inżynierii Białka

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii. Termin zgłoszeń upływa 16 czerwca 2017 r.

Nina Giemza

Adiunkt w Zakładzie Biochemii

Dziekan Wydziału Biotechtologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii Wydziału Biotechnologii. Termin zgłoszeń upływa 16 czerwca 2017 r.

Paweł Preś

Adiunkt w Katedrze Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej w Instytucie Astronomicznym – 2 etaty

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Heliofizyki I Fizyki Kosmicznej Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki I Astronomii UWr. Termin zgłoszeń upływa 2 czerwca 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2017 r.

Aurelia Przyborska

Adiunkt w Zakładzie Geografii Fizycznej IGRR

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geografii Fizycznej IGRR. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 roku.

Aurelia Przyborska

Asystent w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii IGRR

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii IGRR. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 roku.

Aurelia Przyborska

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej IGRR

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej IGRR. Termin zgłoszeń upływa 12 czerwca 2017 roku.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (III)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (II)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (I)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Pracowni Biologii Lasu Wydziału Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biologii Lasu Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin składania ofert mija 31 maja 2017 r.