Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Teresa Tomaszewska

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych

Rektor UWr ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych. Termin zgłoszeń upływa 12 maja 2017 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt z habilitacją w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych. Termin zgłoszeń upływa 28 kwietnia 2017 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych. Termin zgłoszeń upływa 12 maja 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (II)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (I)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Pracowni Biologii Lasu Wydziału Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Biologii Lasu Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin składania ofert mija 31 maja 2017 r.

Ilona Ciechanowska

Konkurs na stanowiska adiunkta, asystenta lub starszego wykładowcy w Instytucie Matematycznym

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs na cztery dwuletnie stanowiska adiunkta lub asystenta oraz na cztery stanowiska (z zatrudnieniem na czas nieokreślony) adiunkta lub starszego wykładowcy w Instytucie Matematycznym dla osób posiadających stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Termin zgłoszeń upływa 30.04.2017 r.

Ireneusz Kuboń

Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej. Termin składania ofert upływa 21.04. 2017 o godz.12.00.

Ireneusz Kuboń

Asystent w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Filologii Angielskiej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27.07.2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami). Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1.10.2017 r. Warunki konkursu: posiadanie […]

Anna Smolińska

Wykładowca i adiunkci w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (1/2 etatu) w Instytucie Informatyki oraz na pięć stanowisk adiunkta dla osób kończących studia doktoranckie w zakresie informatyki lub matematyki lub posiadających stopień naukowy doktora w zakresie informatyki. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017 r.