Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Małgorzata Jurkiewicz

Lektor w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie na zastępstwo 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2017 r.

Małgorzata Jurkiewicz

Lektor w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na obsadzenie na zastępstwo 1 stanowiska lektora w Zespole Lektorów Języka Angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2017 r.

Anna Przygocka

Profesor nadzwyczajny UWr w Instytucie Nauk Ekonomicznych WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.09.2017 r.

Małgorzata Jurkiewicz

Lektor języka angielskiego (dwa stanowiska) w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska lektora w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego na czas określony od 1.10.2017r. do 28.02.2019r. w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Dobra kadra – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni”. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2017 r

Radosława Bykowska

Asystent w Katedrze Biologii Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Łukasz Wierszyłło

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Judaistyki

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Judaistyki.

Anna Przygocka

Asystent w Katedrze Postępowania Karnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego. Termin zgłoszeń upływa 5 sierpnia 2017 r.

Anna Przygocka

Wykładowca w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej Instytutu Nauk Administracyjnych. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2017 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Termin zgłoszeń upływa 18 lipca 2017 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytutu Studiów Międzynarodowych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytutu Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych.Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 14 lipca.

Anna Przygocka

Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego. Termin zgłoszeń upływa 14 lipca 2017 r.

Teresa Tomaszewska

Adiunkt w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2017 r.

Anna Przygocka

Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego, w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2017 r.

Anna Przygocka

Wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego IPC – zgłoszenia do 31.07.2017

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2017 r.

Katarzyna Świstak

Asystent w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej (etat naukowo-dydaktyczny). Dokumenty należy złożyć do 08.09.2017 do godz. 12:00.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Biologii Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Asystent w Katedrze Biologii Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologii Człowieka. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin (zastępstwo)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na zastępstwo w Zakładzie Biologii Rozwoju Roślin w Instytucie Biologii Eksperymentalnej. Termin zgłoszeń upływa 14 lipca 2017 r.

Katarzyna Świstak

Asystent w Zakładzie Teorii Powierzchni

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Powierzchni w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (etat naukowo-dydaktyczny). Termin zgłoszeń upływa 8 września 2017 r.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalności: informatyka lub modelowanie komputerowe. Termin zgłoszeń upływa 8 września 2017 roku.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Adiunkt w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalności: modelowanie komputerowe lub informatyka. Termin zgłoszeń upływa 8 września 2017 roku.

Danuta Skrajna-Jakóbczyk

Asystent w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego w specjalności: fizyka obliczeniowa. Termin zgłoszeń upływa 8 września 2017 roku.

Katarzyna Świstak

Asystent w Zakładzie Elektroniki Emisyjnej

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Elektroniki Emisyjnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej (etat naukowo-dydaktyczny). Termin zgłoszeń upływa 8 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (III)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (II)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.

Marta Filistowicz

Adiunkt w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych (I)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Termin zgłoszeń upływa 11 września 2017 r.