Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Agnieszka Grzeszczuk

Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Ekonomicznych. Termin składania ofert mija 26.02.2017 r.

Agnieszka Grzeszczuk

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych. Termin składania ofert upływa 26.02.2017.

Anna Smolińska

Adiunkt naukowy (post-doc) w Instytucie Informatyki w ramach projektu OPUS NCN „W poszukiwaniu nowych logik komputerowych”

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Zakładzie Teorii Informatyki i Baz Danych Instytutu Informatyki w ramach projektu OPUS 2016/21/B/ST6/01444 pt. "W poszukiwaniu nowych logik komputerowych". Termin składania ofert upływa 24 lutego 2017 r.

Anna Trzeciak

Adiunkt w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Dziekan Wydziału Chemii UWr ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Termin składania ofert upływa 27 lutego 2017 r.

Anna Trzeciak

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Anna Trzeciak

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Chemii Biologicznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii Biologicznej

Anna Przygocka

Adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Termin składania ofert upływa 21.02.2017 r.