Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Marta Bławat

informatyk w Dziale Usług Informatycznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Dziale Usług Informatycznych. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2017r.

Marta Bławat

administrator budynku w Dziale Gospodarki Nieruchomościami

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko administratora budynku w Dziale Gospodarki Nieruchomościami. Termin zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2017r.

Marta Bławat

hydraulik w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko hydraulika w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich. Termin zgłoszeń upływa 9 sierpnia 2017r.

Marta Bławat

elektryk w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko elektryka w Zespole Konserwacji Działu Spraw Studenckich Termin zgłoszeń upływa 9 sierpnia 2017r.

Marta Bławat

Starszy referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Termin zgłoszeń upływa 21 lipca 2017 r.

Marta Bławat

Samodzielny informatyk w Centrum Kształcenia na Odległość – pół etatu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego informatyka w Centrum Kształcenia na Odległość (pół etatu). Termin zgłoszeń upływa 15 września 2017 r.

Marta Bławat

samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki. Termin zgłoszeń upływa 23 lipca 2017r.

Marta Bławat

technik-elektronik w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Technik-Elektronik w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Termin zgłoszeń upływa 8 września 2017r.