Strona używa plików cookies więcej

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę na Uniwersytecie Wrocławskim mogą korzystać z rozległych form pomocy. Naczelną zasadą uczelni jest: nie wyręczać, a dawać wsparcie. Wypracowaliśmy uniwersalne standardy wspomagające kształcenie i nie ograniczamy się tylko do spraw socjalnych. W ostatnich latach zmianie uległa infrastruktura uczelni. Większość instytutów dostosowała swoje budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mamy środki z budżetu państwa na stypendia socjalne i dodatkowe, przyznawane na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Takie orzeczenie może być również podstawą do złożenia wniosku do dziekana o indywidualną organizację studiów.

Wkrótce na uczelni wznowi swoją działalność gabinet psychoterapii. Codzienną pomocą służą studentom asystenci dydaktyczni. Ich zadaniem jest wspierać w nauce: pomagać w dojeździe na zajęcia, sporządzać notatki itp. Student może sam wskazać takiego asystenta, np. członka rodziny, znajomego. Asystenci są zatrudniani przez uczelnię zgodnie z ustalonymi stawkami, na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Działa również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ruchu i wzroku.

Uniwersytet Wrocławski jest członkiem Rady Ekspertów do Spraw Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością, w skład której wchodzi trzynaście uczelni wyższych z Wrocławia i Opola. Rada powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Uczelnie wspólnie dążą do zapewnienia studentom z niepełnosprawnością nieograniczonego dostępu do szkolnictwa wyższego i dbają o najwyższy poziom ich kształcenia. Będą również w przyszłości monitorować losy absolwentów.

Pełnomocnikiem rektora ds. poprawy jakości kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością jest dr Barbara Winczura.

Wszelkiej pomocy i wsparcia udziela studentom mgr Dorota Dzięcioł, specjalista ds. studentów z niepełnosprawnością z Działu Spraw Studenckich. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: niepełnosprawni@uni.wroc.pl lub dorota.dzieciol@uwr.edu.pl lub telefoniczny: +48 71 343 06 18/ +48 71 375 26 64.

Fot. Stefan Malmesjö/Flickr/CC BY 2.0

 
D
Dofinansowania dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych
 
W
Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego
 
A
Asystent dydaktyczny
 
K
Konsultacje ze specjalistą
 
K
Konsultacje z pełnomocnikiem rektora
 
M
Miejsca w domach studenckich
 
P
Pomoc materialna