Strona używa plików cookies więcej

Studenci i doktoranci niepełnosprawni – informacje praktyczne

Na naszej uczelni studiuje obecnie ponad 400 studentów z niepełnosprawnościami. Aby ułatwić poruszanie się osobom niewidomym lub niedowidzącym, pomieszczenia we wszystkich budynkach zostały oznakowane za pomocą alfabetu Braille’a (znajdują się na drzwiach, ok. 30 cm nad klamką). Osoby niewidome i niedowidzące mają również do dyspozycji tyflograficzne albumy przedstawiające budynki UWr, album z typowymi przejściami i skrzyżowaniami w okolicach uczelni oraz pocztówki dźwiękowe prezentujące ciekawe miejsca we Wrocławiu.

 
D
Dofinansowania dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych
 
W
Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego
 
A
Asystent dydaktyczny
 
K
Konsultacje ze specjalistą
 
K
Konsultacje z pełnomocnikiem rektora
 
M
Miejsca w domach studenckich
 
P
Pomoc materialna